woman-typing-writing-programming-7112 (1)

Veilig mailen in de zorg: NTA 7516

Blog

Veilig mailen in de zorg: NTA 7516

Op initiatief van het ministerie van VWS is NEN benaderd om samen met belanghebbenden een Nederlands Technische Afspraak (NTA) uit te werken. NTA is de Nederlandse variant van de ISO/IEC. Deze nieuwe norm beschrijft de standaarden voor het veilig versturen en ontvangen van e-mail in de zorg. Wat betekent dit voor de zorgprofessionals en de organisaties waarin zij actief zijn?

NTA 7516 gaat in op de gebruiksvriendelijkheid van veilig mailen. Dit is een belangrijk uitgangspunt om ervoor te zorgen dat veilig mailen in de zorg ook daadwerkelijk omarmt wordt. NTA 7516 zorgt er daarbij ook voor dat gebruikers van verschillende oplossingen met elkaar kunnen communiceren. Dit betekent dat er dus voortaan ook veilig informatie buiten de keten gedeeld moet kunnen worden met bijvoorbeeld familie of mantelzorgers.

GGZ Nederland
Op 1 januari 2020 start de Wet Verplichte Ggz. Deze wet behelst de gegevensuitwisseling tussen betrokken partijen zoals ggz, ziekenhuizen, gemeenten, huisartsen, rechtspraak en OM. Voor het gebruik van veilig mailen zijn nieuwe afspraken gemaakt. Zo mag er conform de Wvggz enkel gebruik gemaakt mag worden van een oplossing die voldoet aan de NTA 7516 norm.

NTA 7516

Veilig mailen met Cryptshare conform NTA 7516
Cryptshare is als expert vanaf het begin nauw betrokken bij de totstandkoming van deze norm. Daarom voldoet het dan ook aan alle eisen die de NTA 7516 stelt. Door innovatie bij leverancier Cryptshare en de recente introductie van QUICK-technologie, waarvoor patent is aangevraagd, behoort het vele uitwisselen van wachtwoorden tot het verleden. Het veilig versturen en ontvangen van e-mail en bestanden is nóg eenvoudiger geworden.

Benieuwd hoe eenvoudig veilig mailen van Cryptshare werkt? Bekijk onze Veilig mailen & File Transfer pagina.