Penetration Test

Penetration Test

Hoe is het gesteld met de veiligheid van jullie IT systemen? Ontdek de kwetsbaarheden door middel een Penetration Test. Onze gecertificeerde ethical hackers brengen de zwakke plekken in kaart, waar hackers misbruik van kunnen maken.

Waarom Penetration Testen (Pen Test)?

De digitale wereld verandert continu. Dagelijks zoeken en vinden cybercriminelen nieuwe kwetsbaarheden in bestaande systemen. Daarom is het voor veel organisaties van het grootste belang om regelmatig pentesten te laten uitvoeren op hun (web)applicaties, website, IT-infrastructuur, koppelingen (API’s), mobiele apps en meer. Door middel van een pentest kan inzichtelijk worden gemaakt waar de risico’s en kwetsbaarheden van de onderzochte systemen liggen en waar directe aanpassingen noodzakelijk zijn en/of verbeteringen aanbevolen worden om de beveiliging te versterken en dus de bedrijfscontinuïteit te borgen door risico’s te verminderen. Bekijk hieronder de verschillende pentesten die wij kunnen uitvoeren.

Blackbox Pentest

Onze Blackbox Pentest is de meest gekozen pentest. Onze ethical hackers benaderen hierbij een aanval zoals een cybercrimineel dit ook zou doen. Zonder enige voorkennis en inloggegevens gaan wij op zoek naar kwetsbaarheden in de IT-omgeving, De nadruk ligt hierbij op het verkrijgen van toegang tot afgeschermde informatie en functionaliteit.

Greybox Pentest

In de Greybox Pentest ontvangen onze ethical hackers enige voorkennis en/of toegang op gebruikersniveau binnen de organisatie. Dit scenario komt overeen met een hacker die reeds onbemerkt toegang heeft tot de IT-systemen. Denk hierbij aan malware of een eerder geslaagde phishing-actie. In dit zeer reële scenario wordt bijvoorbeeld een medewerker (onbedoeld) betrokken bij een cyberaanval.

Whitebox Pentest

Bij onze Whitebox Pentest wordt vooraf informatie gedeeld met onze ethical hackers om gericht op zoek te gaan naar kwetsbaarheden. Denk hierbij aan source codes, een gedefinieerde scope, de architectuur en rechten binnen de systemen. Een Whitebox Pentest is ideaal voor organisaties die een goed algemeen beeld willen krijgen van hun cyberveiligheid.

Alle Penetration Test informatie in één overzicht. Download de brochure.

  Assessments op verschillende IT componenten

  Een overzicht van onze pentesten

  Externe Penetratietest

  Via internet doen wij onderzoek naar het beveiligingsniveau van individuele systemen. Ook worden mogelijke kwetsbaarheden in de verbinding tussen het netwerk van de organisatie en het internet vastgesteld.

  Interne Penetratietest

  Wat kan een aanvaller, die zich toegang heeft verschaft tot het interne netwerk, eigenlijk allemaal doen? We richten ons op het interne domein, applicaties, databases, beheersystemen, switches, routers en meer.

  Web Applicaties

  Onze pentesters zoeken zowel geautomatiseerd als handmatig naar zwakke plekken in de gebruikte standaard- en maatwerk webapplicaties en API’s. ECMsolutions heeft ook ervaring met low-/no-code platformen zoals Mendix, OutSystems en BettyBlocks.

  Mobiele Apps

  Heeft jouw organisatie een smartphone app ontwikkeld (of laten ontwikkelen) voor bijvoorbeeld Android of iOS? Met deze pentest zoeken wij naar risico’s in de mobiele app, waarbij wij o.a. de OWASP Mobile Top-10 hanteren.

  Cloud Pentesting

  Microsoft Azure, AWS, Google, je maakt er ongetwijfeld gebruik van. Met deze pentest krijg je inzicht in eventuele zwakke plekken in de clouddienstverlening die je afneemt. Want in de cloud gaat veel automatisch, maar niets vanzelf.

  IoT Pentesten

  IoT-apparaten zijn steeds vaker het doelwit van hackers. Vaak zijn organisaties verrast over de kwetsbaarheid met ogenschijnlijk onschuldige apparaten. ECMsolutions weet goed om te gaan met hardware, firmware en cloud-backends. Bij hardware testen wij interfaces en onderzoeken wij alle componenten op eventuele zwakke punten.

  Advies nodig van onze cybersecurity experts? Neem vrijblijvend contact op!

  Veel gestelde vragen

  Hoe gaat een pentest van ECMsolutions in zijn werk?
  Het is natuurlijk belangrijk om vooraf een onderzoeksvraag en doelstelling te bepalen. Samen met onze cybersecurity expert zal er dus vooraf een uitgebreide intake plaats vinden waarin wij naast de algemene risico’s ook de kernbelangen van de organisatie in kaart brengen. Vervolgens zullen we samen bepalen welke zaken getest moeten worden, op welke wijze en met welke mate van diepgang. Daarna zal er een offerte opgesteld worden voor de opdrachtgever. In de offerte staat de opdrachtomschrijving, de scope, de pentestmethode en het tijdsverloop omgeschreven. Daarnaast staan de algemene en specifieke vereisten voor de start van de pentest opgesomd.
  Wat is het verschil tussen een pentest en een vulnerabilityscan?
  Een pentest geeft een meer gedetailleerd beeld van de huidige IT-security waarbij aandacht bestaat voor alle potentiële zwakheden. Het geeft om die reden een completer beeld omdat een cybercrimineel dezelfde acties uitvoert tijdens een aanval. Een vulnerability scan blijft vaak steken op algemene, bekende kwetsbaarheden en bij een pentest gaat een ethical hacker met een flinke dosis creativiteit, handmatig op zoek naar kwetsbaarheden in de systemen.
  Hoe vaak moet ik mijn systemen laten pentesten?
  Zoals al eerder aangegeven verandert de digitale wereld continu. Voor iedere organisatie is het daarom verstandig om minimaal 1x per jaar een pentest uit te laten voeren om te checken of de IT systemen nog bestand zijn tegen de creatieve aanvalstechnieken van morgen. Ook na het doorvoeren van veranderingen in de IT-infrastructuur is een pentest noodzakelijk. Denk aan het overstappen naar opslag in ‘de cloud’, het vervangen van het CRM pakket, veranderingen in het draadloze netwerk, het in gebruik nemen van nieuwe applicaties, etc. Tijdens deze ingrepen kan het voorkomen dat er zwakke plekken in de IT-beveiliging ontstaan. Stuk voor stuk momenten om de thermometer er weer in te steken.
  Wat is het resultaat van een pentest?
  ECMsolutions zal een adviesrapport opleveren aan de opdrachtgever waarin wij beginnen met een heldere managementsamenvatting. Dit is het gedeelte waarvan we willen dat iedereen in de organisatie, ongeacht functie of kennisniveau, dit begrijpt. De boodschap aan het management zijn de concrete aandachtspunten om het beveiligingsniveau te verhogen. In het tweede gedeelte zoomen we in op het logboek van onze pentester. Hierin omschrijven we de stappen die zijn doorlopen om de resultaten te behalen. Dit wordt ondersteund door screenshots en technische details. Vervolgens lichten we de concrete acties toe die beheerders of ontwikkelaars dienen te ondernemen om de gevonden gebreken op te lossen of de impact van misbruik te beperken.
  DMS@5x

  Penetration test via ECMsolutions

  green-curve-arrow

  Start vandaag. Vul het formulier in, vraag een inventarisatie aan en ontdek de mogelijkheden.

   Penetration Test

   Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.