Een subtiteloevoegen (1)

NIS2 Richtlijn: Het cruciale belang van cybersecurity in 2024

Nieuws

NIS2 Richtlijn: Het cruciale belang van cybersecurity in 2024

In de steeds veranderende wereld van cybersecurity introduceert de nieuwe NIS2-richtlijn van de Europese Unie belangrijke veranderingen. Voor bedrijven in de EU is het onmogelijk geworden om de aangescherpte regelgeving te negeren. Het is een wake-up call om informatiebeveiliging serieus te nemen en te zorgen dat elke medewerker bewust is van de dreiging vanuit cybercriminelen. In het huidige tijdperk, waarin we hoofdzakelijk digitaal werken, is cybersecurity getransformeerd van een optionele keuze naar een fundamentele noodzaak.

 

Wat is de NIS2-richtlijn?

De Europese Unie heeft met de NIS2-richtlijn haar cybersecuritywetgeving aanzienlijk aangescherpt. Deze nieuwe regelgeving (opvolger van de NIS1) stelt nu ook strengere eisen aan industrieën die buiten de IT-sector vallen. Denk hierbij aan: afvalbeheer, overheid, ruimtevaart en voedselproductie. De NIS2-richtlijn is ontwikkeld om de EU beter te wapenen tegen de toenemende cyberdreigingen. Deze richtlijn, die voortbouwt op de vorige NIS1-richtlijn, zorgt voor een sterkere en meer uniforme cyberbeveiliging over alle lidstaten heen.

 

De belangrijkste veranderingen van de NIS2:
 • De NIS2 verschept beveiligingseisen, voornamelijk omtrent risicomanagement en cruciale cybersecurity procedures.
 • De bijgewerkte NIS2-richtlijn omvat nu extra sectoren. Middelgrote en grote ondernemingen worden (in geselecteerde industrieën) verplicht gesteld om beveiligingsmaatregelen toe te passen. Ook kleinere bedrijven kunnen worden aangesteld als met een “verhoogd risico” label.
 • NIS2 classificeert organisaties nu op basis van hun belangrijkheid, ingedeeld in essentiële en belangrijke categorieën (geen onderscheid meer in dienst-types).
 • De richtlijn benadrukt sterk de verantwoordelijkheid van bestuursorganen binnen bedrijven. Deze gaan verantwoordelijk gesteld worden bij beveiligingsincidenten

 • Er is nu een verplichting voor bedrijven om incidenten te rapporteren, met strengere straffen voor niet-naleving van de regels.
 • Bedrijven moeten per ingang van de richtlijn ook de beveiligingsrisico’s binnen hun toeleveringsketens en relaties met leveranciers aanpakken.
 • Nationale autoriteiten krijgen meer toezichtsbevoegdheden, met een focus op verhoogde samenwerking tussen lidstaten voor betere veiligheid.

   

Implementatie en naleving van NIS2

De NIS2-richtlijn, die sinds 16 januari 2023 actief is, speelt een cruciale rol in het verhogen van de cyberveiligheid binnen de EU. Lidstaten hebben tot 17 oktober 2024 om deze richtlijn in een nationale wetgeving te verankeren, een periode die essentieel is voor bedrijven om hun cybersecuritystrategieën bij te schaven. Gedurende deze tijd is het dus zaak dat organisaties hun cybersecuritypraktijken herzien, personeelstrainingen intensiveren, en hun beleid en responsplannen voor cyberincidenten versterken. Naleving is cruciaal, want overtredingen van de NIS2 kunnen leiden tot forse boetes en zelfs persoonlijke aansprakelijkheid voor leidinggevenden. Het is dus belangrijk dat organisaties de implementatietermijnen serieus nemen en zich goed voorbereiden.

 

Het belang van cybersecurity awareness

Onder de NIS2-richtlijn is bewustzijn omtrent cybersecurity essentieel en noodzakelijk. Organisaties moeten proactief werken aan betere cyberbescherming, waarbij het trainen van personeel omtrent risico’s en veiligheidsprocedures een cruciaal onderdeel is.

 

Het belang van training is duidelijk:

 • Bedreigingsherkenning: Getrainde werknemers kunnen cybergevaren beter herkennen en erop reageren, wat de kans op cyberaanvallen vermindert.
 • Versterkte verdedigingslijn: Als eerste verdedigingslinie kunnen goed getrainde medewerkers cyberinbraken effectief tegenhouden.
 • Veiligheidscultuur: Regelmatige training bevordert een organisatie brede veiligheidscultuur, met gedeelde verantwoordelijkheid voor cybersecurity.

 

Investeren in bewustzijn (awareness) is niet alleen een vereiste van NIS2; het versterkt ook de totale veiligheid en veerkracht van een organisatie. Het toepassen van de NIS2 gaat verder dan een verplichting; het is een strategische keuze die de veiligheid substantieel kan verbeteren.

 

Conclusie

 • De NIS2-richtlijn introduceert een nieuwe cybersecuritynorm in de EU, met een focus op proactieve maatregelen en bewustwording. Organisaties kunnen door adequate training en voorbereiding niet alleen aan deze normen voldoen maar ook een sterkere digitale toekomst creëren voor henzelf en hun klanten.
 • De richtlijn benadrukt de verantwoordelijkheid van zowel organisaties als hun leiders voor de digitale veiligheid, en wijst op het belang van het informeren en trainen van alle werknemers over cyberveiligheid. EU-bedrijven moeten de NIS2-richtlijn zien als een kans om hun online beveiliging te verbeteren.
 • Door te investeren in bewustwording en training kunnen bedrijven verder gaan dan alleen het naleven van regels. Dit is de uitgelezen kans om een veiligheidscultuur te ontwikkelen die weerstand biedt tegen de evaluerende digitale dreigingen die op ons afkomen.